Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 30 2020

Jagoten

April 21 2020

2767 7113 500

positive-memes:

Minds of kids are beautiful!

Reposted frombyakuyatogamis byakuyatogamis viaQudaci Qudaci
Sponsored post
feedback2020-admin

March 21 2020

Jagoten
1363 c04b 500
Reposted from1911 1911 viaLukasYork LukasYork

March 13 2020

2029 7674 500

witchesversuspatriarchy:

We’ve got your back

Reposted frombyakuyatogamis byakuyatogamis viaQudaci Qudaci

March 07 2020

Jagoten
3954 5034
Reposted fromZircon Zircon viaImmortalys Immortalys

February 03 2020

Jagoten
Moje marzenie jest takie, żeby w piwnicach i miejskich pustostanach spotykali się ludzie, żeby móc mówić o swoich emocjach, bo wtedy nagle okazuje się, że nie tylko ty tak się czujesz. Bo gdzie masz się o tym dowiedzieć? W pracy, gdzie wszyscy spełniamy przypisane nam wcześniej funkcje ogarniaczy? Te schowane głęboko emocje, lęk, wstyd, zwątpienie, żal, potrzeba akceptacji, osamotnienie wychodzą dopiero o drugiej w nocy w zakamarkach lokali i w kuchniach pod koniec domówki, wtedy dopiero wygrzebujemy z siebie ten szlam. A gdyby tak to zmienić, gdybyśmy mogli raz w tygodniu chociaż posiedzieć w kilkanaście osób i powiedzieć o tym, ile nas kosztuje niedzwonienie do byłego chłopaka, jak boimy się wracać do pustego mieszkania, jak robimy głupoty z miłości i jak przeraża nas to, że dajemy sobie robić krzywdę? Jakże byłoby wspaniale.Jakże mniej czulibyśmy się wybrakowani, wystraszeni i bezradni.
— Małgorzata Halber, najbardziej na świecie podziwiam
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaLukasYork LukasYork
Jagoten
7882 2109 500
Reposted fromexistential existential viaLukasYork LukasYork

August 21 2019

Jagoten
4646 4be3 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaLukasYork LukasYork

June 08 2019

Jagoten
O, mój wydział! x)

May 13 2019

Jagoten

March 03 2019

Jagoten
I don't understand. Is it something contradictionary with each other? Being pro-choice (with proper sex ed, contraceptives availability etc. - y'know, stuff that usually are considered being pro-choice as well) usually leads to lowering abortion rates. Or am I missing something?

March 01 2019

2775 621d 500
Reposted fromdivi divi viaLukasYork LukasYork

February 19 2019

Jagoten
0840 3d5d 500
Reposted fromfungi fungi viathepunnery thepunnery

October 29 2018

Jagoten
Reposted fromTullfrog Tullfrog viaQudaci Qudaci

October 15 2018

Jagoten

Frequency

Reposted fromgruetze gruetze viapannakojot pannakojot
Jagoten
2957 83c3 500
Reposted fromteijakool teijakool viaQudaci Qudaci

September 30 2018

Jagoten
1088 4340 500
Reposted fromrichardth richardth viapankamien pankamien

September 12 2018

Jagoten
Reposted fromnitael nitael viaQudaci Qudaci

July 30 2018

Jagoten
7353 ca68
Reposted fromhmu hmu viaLukasYork LukasYork

July 22 2018

Jagoten
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...